Om BÆRUM MALERKLUBB

Malerklubben har rundt 130 medlemmer. Malerklubben har lokaler på Pynten på Emma Hjort.

Adressen er: J A Lippestads vei 6, 1336 Sandvika.

 

Medlemskontingenten er kr 600 per år. Bærum Malerklubbs kontonummer: 5130 63 74145

 

Klubben ledes av et styre som består av medlemmer i malerklubben og velges av generalforsamlingen. Samtidig velges representanter de de andre komiteene.

 

Styret i 2017.

 

Kasserer: Ingvill Aspelund epost: inaspelu@online.no

Styremedlem: Erik Brodtkorp epost: ebro@online.no

Styremedlem: Anna Borg epost: aborg45@hotmail.com

Styremedlem: Randi Aamodt epost: Randi.Aamodt@oppegard.kommune.no

Styremedlem: Lene Vik Olsen Høge

Styremedlem: Lucia Risbakk (nøkkelansvarlig) - Lpompeiano@hotmail.com

Varamedlem: Elisabett Forsman Ludvigsen - efludvigsen@gmail.com

 

Utstillingskomite:

Mai Horne horne@online.no

Cecilie Myklestad Cecilie.K.Myklestad@dnv.com

Bente Jacobsen Lunde bentelunde@getmail.no

Anne-Lise Wisløff annelisewis@gmail.com

 

Festkomite:

Kirsti Altern kirstialtern@gmail.com

Anna Borg aborg45@hotmail.com

Nina Jetmundsen nina@jetmundsen.com

 

Valgkomite:

Eline Odland eliodl@hotmail.com

Kirsti Altern kirstialtern@gmail.com

 

 

Copyright © All Rights Reserved