DAGENS LÆRERE PÅ KURS I BÆRUM MALERKLUBB

 

Bjørn Helge Hansen

Bjørn Helge Hansen er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og fra Statens Yrkespedagogiske Høyskole. Bjørn Helge har mange års erfaring som kunstpedagog i offentlig skole, malekurs i inn- og utland og mentorvirksomhet for en rekke kunstnere i Bærum.

 

Gerard Waegeniere

Gérard Waegeneire er fransk, men har oppholdt seg i Norge i mer enn 30 år og har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Hans egne arbeider er gjerne kraftige i uttrykk og farger, men raffinert velordnet og gjennomtenkt. Gérard har undervist i malerklubben i mange år og har vært lærer ved Oslo Male og Tegne Skole.

 

Per Morten Karlsen

Per Morten Karlsen er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim og Statens Kunstakademi. Hans bilder er kraftfulle likevel med en forenklet strek, og han benytter sterke fargekontraster. Per Morten har undervist i malerklubben i mange år og underviser også ved Asker kunstskole.

 

Jan Trygve Fløysvik

Jan Trygve Fløysvik er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Chelsea College of Art, London og er cand.philol fra Kunstakademiet i København. Fløysvik har mottatt flere stipendier, bl.a. Statens 3-årige Arbeidsstipend. Han har mange års erfaring med undervisning, bl.a. i Bærum Malerklubb, Oslo Kunstfagskole og Kunstvisitten (i regi av Akershus Kunstsenter). Han har sin arbeidsplass i Lavetthuset på Hovedøya, Oslo og har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Fløysvik arbeider hovedsakelig med et abstrakt formspråk i teknikkene olje /akryl og tusj /akvarell. Han utformet diplomene til Nobels Fredspris 2011.

Roar Kjærnstad

Maleren Roar Kjærnstad er utdannet ved Nansenskolens Kunstlinje på Lillehammer og ved Royal Art Acadamy i Antwerpen. Han har hatt utstillinger i både i inn og utland. Kjærnstad har vært gjestelærer i Oslo malerklubb, Ålesund kunstfagskole og på diverse sommerkurs. Han maler figurativt og bruker teknikken egg-oljetempera, men arbeider også med akvarell, olje, tegning og tresnitt.

Peter Esdaile

Peter Esdaile er født i Montreal i Canada, men har vært bosatt i Bærum og Oslo i mange år. Han er utdannet ved Statens håndverk og kunstindustriskole og i perioden 1966 - 68 og ved Statens Kunstakademi 1968 - 73. Hana arbeider viser både et abstrakt og et figurativt billeduttrykk, og han veksler mellom å arbeide med maleri, grafikk, relieff og skulptur.

 

Ingunn Moseng

Ingunn Moseng har en variert bakgrunn som kunstner. Hun har studert ved Asker Kunstfagskole og fylt på med mange ulike kurs i Norge og Sverige. Hun holder malekurs i inn og utland og har atelier på Klokkarstua i Hurum. Ingunn er en kreativ sjel som er glad i å formidle. (http://www.ingunnmoseng.com)

 

 

Copyright © All Rights Reserved